«Скликавши дванадцятьох, Ісус дав їм силу й владу над усіма бісами, й оздоровляти недуги, і тоді послав їх проповідувати Царство Боже й недужих лікувати.» (Євангелія від Луки 9:1-2)

Буття 5

Глава:

Від Адама до Ноя 1-32

1 Ось книга родоводу Адама. Коли Бог сотворив людину, він створив її на подобу Божу.

2 Сотворив він їх - чоловіка й жінку, і благословив їх, і дав їм ім'я "людина" тоді, коли сотворив їх.

3 Як прожив Адам 130 років, то народився в нього син на його подобу й на його образ, і дав він йому ім'я Сет.

4 Віку ж Адамового, після того, як народився Сет, було 800 років, і породив він інших синів і дочок.

5 Всього прожив Адам 930 років і аж тоді помер.

6 Як Сетові було 105 років, народився в нього Енос,

7 а породивши його, жив Сет ще 807 років і породив синів та дочок.

8 Всього Сет прожив 912 років аж тоді помер.

9 Як Еносові було 90 років, народився в нього Кинан,

10 а породивши його, жив Енос ще 815 років і породив інших синів і дочок.

11 Усього прожив Енос 905 років і по тому помер.

12 Як Кинанові було 70 років, породив він Магалалієла,

13 а породивши його, жив Кинан ще 840 років і зродив синів та дочок.

14 Всього прожив Кинан 910 років і по тому помер.

15 Як Магалалієлові було 65 років, він породив Яреда,

16 а породивши його, жив Магалалієл ще 830 років і породив інших синів та дочок.

17 Усього прожив Магалалієл 895 років і тоді помер.

18 Як Яредові було 162 роки, він породив Еноха,

19 а породивши його, жив Яред ще 800 років і породив інших синів та дочок.

20 Усього прожив Яред 962 роки й по тому помер.

21 Як Енохові було 65 років, він породив Матусаїла.

22 Енох же ходив з Богом, а породивши Матусаїла, жив іще 300 років і породив інших синів та дочок.

23 Усього прожив Енох 365 років.

24 Енох ходив з Богом, та не стало його, бо Бог узяв його.

25 Як Матусаїлові було 187 років, він породив Ламеха,

26 а породивши його, Матусаїл жив ще 782 роки і породив інших синів та дочок.

27 Усього прожив Матусаїл 969 років і по тому помер.

28 Як Ламехові було 182 роки, він породив сина,

29 і дав йому ім'я Ной, кажучи: "Цей порадує нас у нашій праці та й у трудах рук наших, що їх зазнаємо від ріллі, проклятої Богом."

30 А породивши Ноя, жив Ламех ще 595 років, і народились у нього інші сини та дочки.

31 Всього прожив Ламех 777 років і тоді помер.

32 Як Ноєві було 500 років, він породив Сима, Хама та Яфета.