«Я бачив усе, що діється під сонцем, і що ж? Усе марнота й гонитва за вітром. Криве не може стати прямим, і того, що бракує, не можна полічити.» (Книга Проповідник 1:14-15)

І Хронік 1

Глава:

Предки 1-4; Яфетові сини 5-7; нащадки: Хама 8-16; Сима 17-27; Авраама 28-42; царі в Едомі 43-54

1 Адам, Сет, Енос,

2 Кинан, Магалалієл, Яред,

3 Енох, Матусаїл, Ламех,

4 Ной, Сим, Хам та Яфет.

5 Сини Яфета: Гомер, Магог, Мадай, Яван, Тувал, Мешех та Тірас.

6 Сини Гомера: Ашканаз, Ріфат і Тогарма.

7 Сини Явана: Еліша, Таршіш, Кіттім та Доданім.

8 Сини Хама: Куш, Міцраїм, Пут і Ханаан.

9 Сини Куша: Сева, Хавіла, Севта, Раема та Савтеха. Сини Раеми: Шева та Дадан.

10 Куш породив ще й Німрода; він був перший могутнім на землі.

11 Міцраїм породив лудіїв, анаміїв, легевіїв, нафтухіїв,

12 патрусіїв, каслухіїв і кафтеріїв, від яких постали філістії (філістимляни).

13 Ханаан породив Сидона, свого первенця, і Хета,

14 і євусіїв, аморіїв, гіргашіїв,

15 хіввіїв, аркіїв, сініїв,

16 арвадіїв, цемаріїв і хаматіїв.

17 Сини Сима: Елам, Ашшур, Арпахшад, Луд та Арам. Сини Арама: Уц, Хул, Гетер та Маш.

18 Арпахшад породив Шелаха, а Шелах породив Евера.

19 У Евера народились двоє синів: один на ім'я Пелег, бо за його часів була розділена земля, а другий на ім'я Йоктан.

20 Йоктан породив Алмодада, Шелефа, Хацармавета, Ераха,

21 Гадорама, Узала, Діклу,

22 Овала, Авімаела, Шеву,

23 Офіра, Хавілу і Йовава. Усі ці - сини Йоктана.

24 Сим, Арпахшад, Шелах,

25 Евер, Пелег, Реу,

26 Серуг, Нахор, Терах,

27 Аврам, він же й Авраам.

28 Сини Авраама: Ісаак та Ізмаїл.

29 Ось їхні потомки: Невайот, первенець Ізмаїла, Кедар, Адбеел, Мівсам,

30 Мішма, Дума, Масса, Хадад, Тема,

31 Єтур, Нафіш і Кедма. Це сини Ізмаїла.

32 Сини Кетури, наложниці Авраама: вона породила Зімрана, Йокшана, Медана, Мідіяна, Ішбака та Шуаха. Сини Йокшана: Шева і Дедан.

33 Сини Мідіяна: Ефа, Ефер, Ханох, Авіда та Ельдаа. Усі ці - сини Кетури.

34 Авраам породив Ісаака. Сини Ісаака: Ісав та Ізраїль.

35 Сини Ісава: Еліфаз, Реуел, Єуш, Ялам і Корах.

36 Сини Еліфаза: Теман, Омар, Цефі, Гатам, Кеназ, Тімна та Амалек.

37 Сини Реуела: Нахат, Зерах, Шамма та Мізза.

38 Сини Сеїра: Лотан, Шовал, Цівон, Ана, Дішон, Ецер та Дішан.

39 Сини Лотана: Хорі, Геман; а сестра в Лотана: Тімна.

40 Сини Шовала: Алван, Монахат, Евал, Шефо та Онам. Сини Цівона: Айя та Ана.

41 Сини Ани: Дішон. Сини Дішона: Хемдан, Ешбан, Ітран та Херан.

42 Сини Ецера: Білган, Зааван та Акан. Сини Дішана: Уц та Аран.

43 Ось царі, що царювали в краю Едом, ще перед тим, як царював якийнебудь цар над синами Ізраїля: Бела, син Беора. Назва його міста була Дінгава.

44 А як помер Бела, то замість нього став царем Йовав, син Зераха, з Боцри.

45 І помер Йовав, і замість нього став царем Хушам із Теман-краю.

46 Помер Хушам, і замість нього став царем Гадад, син Бедада. Він розбив мідіян на Моав-рівнині; назва його міста була Авіт.

47 Помер Гадад, на місце його став царем Самла з Масреки.

48 Помер Самла, і замість нього став царем Саул із Реховоту, що над Рікою.

49 Помер Саул, а замість нього став царем Ваал-Ханан, син Ахбора.

50 Помер Ваал-Ханан, і замість нього став царем Гадад. Назва його міста була Пау, а жінка його була на ім'я Мегедавель, дочка Матреда, дочка Мезагава.

51 Як же Гадад помер, то в Едомі постали родоначальники: родоначальник Тімна, родоначальник Алва, родоначальник Єтет,

52 родоначальник Оголівама, родоначальник Ела, родоначальник Пінон,

53 родоначальник Кеназ, родоначальник Теман, родоначальник Мівцар,

54 родоначальник Магдієл, родоначальник Ірам. Такі були родоначальники едомські.