«І каже Давид усім своїм слугам, що були з ним у Єрусалимі: Готуйтесь, і тікаймо, бо не буде нам рятунку від Авесалома; мерщій у дорогу, щоб часом він нас зненацька не захопив та не навів на нас лиха ...» (Друга книга Самуїлова 15:14)

Числа 26

Глава:

Новий перепис Ізраїля 1-51; поділ землі 52-56; рід левітів 57-65

1 По тому, як мор перейшов, повідав Господь Мойсеєві та Єлеазарові, синові Арона священика:

2 “Перелічіть усю громаду синів Ізраїля, від двадцятьох років і старше, за батьківськими домами їхніми, усіх здатних до війська в Ізраїлі.”

3 І Мойсей з Єлеазаром священиком зробив їм перегляд у степах моавських, над Йорданом, проти Єрихону.

4 Від двадцятьох років і вище, як заповідав Господь Мойсеєві. Сини ж Ізраїля, що вийшли з Єгипетської землі, були:

5 Рувим, первенець Ізраїля. Сини Рувима: від Еноха - родина Енохіїв, від Паллу - родина Паллуїв.

6 Від Хецрона - родина Хецроніїв, від Кармі - родина Карміїв.

7 Це родини Рувимлян. Було їх нараховано 43 730.

8 Сини Паллу: Еліяв.

9 Сини Еліява: Немуел, Датан та Авірам; це ті Датан та Авірам, громадські радники, що ворохобилися проти Мойсея в юрбі Кораха, коли повстали були на Господа, -

10 земля роззявила свої щелепи й проглинула їх із Корахом; і прибічники його загинули, бо вогонь пожер 250 людей, щоб іншим була наука.

11 Сини ж Кораха не загинули.

12 Сини Симеона, за родинами їхніми: від Немуела - родина Немуеліїв, від Яміна - родина Ямініїв, від Яхіна - родина Яхініїв,

13 від Зераха - родина Зерахіїв, від Шаула - родина Шауліїв.

14 Це родини Симеоніїв, 22 200.

15 Сини Гада, за їхніми родинами: від Цефона - родина Цефоніїв, від Хага - родина Хагіїв, від Шуні - родина Шуніїв,

16 від Озні - родина Озніїв, від Ері - родина Еріїв,

17 від Арода - родина Ародіїв, від Арелі - родина Ареліїв.

18 Це родини синів Гада, числом 40 500.

19 Сини Юди: Ер та Онан, що вмерли в Ханаан-землі.

20 Було ж синів Юди, за родинами їхніми: від Шели - родина Шелаїв, від Переца - родина Переціїв, від Зераха - родина Зерахіїв;

21 сини Переца були: від Хецрона - родина Хецроніїв, від Хамула - родина Хамуліїв.

22 Це родини Юди, 76 500.

23 Сини Іссахара, за їхніми родинами: від Толи - родина Толаїв, від Пувви - родина Пувваїв,

24 від Яшува - родина Яшувіїв, від Шімрона - родина Шімроніїв.

25 Це родини Іссахара, 64 300.

26 Сини Завулона, за їхніми родинами: від Середа - родина Середіїв, від Елона - родина Елоніїв, від Яхлеела - родина Яхлееліїв.

27 Це родини Завулона, числом 60 500.

28 Сини Йосифа, за їхніми родинами: Манассія та Ефраїм.

29 Сини Манассії: від Махіра - родина Махіріїв; а Махір мав Гілеада: від Гілеада - родина Гілеадіїв.

30 Це сини Гілеада: від Ієзера - родина Ієзеріїв, від Хелека - родина Хелекіїв,

31 від Асрієла - родина Асрієліїв, від Шехема - родина Шехеміїв,

32 від Шеміди - родина Шемідаїв, від Хефера - родина Хеферіїв.

33 У Целофхада ж, сина Хефера, не було синів, лише дочки; ймення дочок Целофхада: Махла, Ноа, Хогла, Мілка та Тірца.

34 Це родини Манассії, 52 700.

35 Сини Ефраїма, за їхніми родинами: від Шутелаха - родина Шутелахіїв, від Бехера - родина Бехеріїв, від Тахана - родина Таханіїв.

36 А ось сини Шутелаха: від Ерана - родина Ераніїв.

37 Це родини синів Ефраїма, 32 500. Це сини Йосифа, за їхніми родинами.

38 Сини Веніямина, за їхніми родинами: від Бели - родина Белаїв, від Ашбела - родина Ашбеліїв, від Ахірама - родина Ахіраміїв,

39 від Шуфама - родина Шуфаміїв, від Хуфама - родина Хуфаміїв.

40 Були ж у Бели сини: Ард і Нааман; від Арда - родина Ардіїв, від Наамана - родина Нааманіїв.

41 Це сини Веніямина, за їхніми родинами, 45 600.

42 Це сини Дана, за їхніми родинами: від Шухама - родина Шухаміїв; це сини Дана, за їхніми родинами.

43 Усіх їх числом 64 400.

44 Сини Ашера, за їхніми родинами: від Їмни - родина Їмніїв, від Їшві - родина Їшвіїв, від Брії - родина Бріїв.

45 Сини Брії: від Хевера - родина Хеверіїв, від Малкієла - родина Малкієліїв.

46 А ім'я дочки Ашерової було Сераха.

47 Це родини Ашера, числом 53 400.

48 Сини Нафталі, за їхніми родинами: від Яхцела - родина Яхцеліїв, від Гуні - родина Гуніїв,

49 від Ецера - родина Ецеріїв, від Шіллема - родина Шіллеміїв.

50 Це сини Нафталі, за їхніми родинами, 45 400.

51 Оце сини Ізраїля, що їх нараховано 601 730.

52 Господь промовив до Мойсея:

53 “Між оцими мусить бути поділена земля у спадщину, за числом імен.

54 У кого більше душ, тому даси більшу спадщину, а в кого менше, тому меншу; кожному наділено буде його спадщину за числом нарахованих у переписі.

55 Але земля розділена буде жеребом, і вони Успадкують її за іменами батьківських колін.

56 Як випаде жереб, так буде кожному наділене його спадкоємство, між великим та малим коліном.”

57 А ось число левітів, за їхніми родинами: від Гершона - родина Гершоніїв, від Кегата - родина Кегатіїв, від Мерарі - родина Мераріїв.

58 Це родини Леві: родина Левіїв, родина Хевроніїв, родина Махліїв, родина Мушіїв, родина Корхіїв. А Кегат мав Амрама.

59 Жінка ж Амрама звалась Йохеведа, дочка Леві, що народилася в нього в Єгипті; і породила вона Амрамові Арона, Мойсея та Марію, сестру їх.

60 В Арона ж народились Надав, Авігу, Єлеазар та Ітамар

61 Надав та Авігу померли, коли приносили невідповідний вогонь перед Господом.

62 Усіх же нараховано їх чоловічої статі від одного місяця й вище 23 000; їх не пораховано з іншими синами Ізраїля, бо не було наділено їм спадщини поміж ними.

63 Це ті з синів Ізраїля, що їх перелічив Мойсей з Єлеазаром священиком у степах моавських, над Йорданом, проти Єрихону.

64 Між ними не було вже ні одного з тих синів Ізраїля, яких перелічив був Мойсей з Ароном священиком у Синай-пустині,

65 сказав бо був про них Господь, вони цілком вимруть у пустелі; і справді не зосталося з них ні одного, крім Калева, сина Єфунне, та Ісуса Навина.