«Тоді зворушився цар і пішов до горниці над ворітьми, заплакав і так говорив, плачучи: Сину мій Авесаломе, сину мій! Сину мій, Авесаломе! О, щоб я був умер замість тебе! Авесаломе, мій сину, сину мій!» (Друга книга Самуїлова 19:1)

І Хронік 4

Глава:

Родовід Юди 1-23; покоління Симеона 24-43

1 Сини Юди: Перец, Хецрон, Кармі, Хур та Шовал.

2 Рая, син Шовала, породив Яхата, а Яхат породив Ахумая та Лагада. Це родина цуреатіїв.

3 А ось сини Хура, Етамового батька: Єзреел, Ішма та Їдбаш, а сестра їхня була на ім'я Гацлелпоні;

4 Пенуел, батько Гедора, та Езер, батько Хуша. Оце сини Хура, первородного Ефрати, батька Бет-Легема.

5 В Ашхура, батька Текоа, було дві жінки: Хема та Наара.

6 Наара породила йому: Ахузама, Хефера, Темні та Ахаштарі. Це сини Наари.

7 Сини ж Хели: Церет, Цохар, Етнан і Коц.

8 Коц породив Анува, Цовеву, родини Ахархела, сина Гарума.

9 Ябец був поважаний більше від своїх братів. Мати його дала йому ім'я Ябец, кажучи: “Я породила його в муках.”

10 Ябец візвав до Бога Ізраїля: “Коли б ти мене благословив та розпросторив мої межі, коли б рука твоя була зо мною й ти оборонив би мене від напасти, щоб я не бідував!” І Бог послав, чого він просив.

11 Келув, брат Шухи породив Махіра, що був батьком Ештона.

12 Ештон породив Бет-Рафу, Пасеаха, Техінну, батька Ір-Нахаша. Це були мужі Рехи.

13 Сини Кеназа: Отнієл та Сарая. Сини ж Отнієла: Хатат і Меонотай.

14 Меонотай породив Офру, а Сарая породив Йоава, родоначальника долини Ремісників, бо вони були ремісники.

15 Сини Калева, сина Єфунне: Ір, Ела та Наам. Син Ели був Кеназ.

16 Сини Єгаллела: Зіф, Зіфа, Тірія та Азарел.

17 Сини Езри: Єтер, Меред, Ефер та Ялон. Єтер породив Марію, Шаммая, Ішбаха, батька Ештемоа.

18 Жінка його, юдейка, породила Єреда, батька Гедора, Хевера, батька Сохо, і Єкутієла, батька Заноаха. Це сини Бітії, дочки фараона, яку взяв Меред.

19 Сини жінки Годії, сестри Нахама, батька Кеїли: Симеон, Гармі та Ештемоа, маахій.

20 Сини Симеона: Амнон, Рінна, Бен-Ханан та Тілон. Син Їші: Зохет і Бен-Зохет.

21 Сини Шели, сина Юди: Ер, батько Лехи, Лаади, батько Мареш та родин, що виробляють вісон у Бет-Ашбеа;

22 Йокім та люди з Козеби, Йоас, Сараф, що панували над Моавом, а потім повернулись у Вифлеєм, але це давні події.

23 То були ганчарі та мешканці Нетаїму й Гедери. Вони, бувши в царя на ророті, жили там.

24 Сини Симеона: Немуел, Ямін, Яріб, Зерах та Саул;

25 Шаллум його син; Мівсам його син; Мішма його син;

26 Сини ж Мішми: Хамуел його син; Заккур його син; Шімеї його син.

27 У Шімеї було 16 синів та 6 дочок; а в його братів було небагато синів, і всі їхні родини не були такі численні, як сини Юди.

28 Вони жили в Версавії, Моладі, Хацар-Шуалі,

29 Білзі, Ецемі, Толаді,

30 Бетуелі, Хормі, Ціклазі,

31 у Бет-Маркавоті, Хацар-Сусімі, Бет-Біреї та в Шаараїмі. Це були їхні міста, поки царював Давид,

32 з їхніми селищами: Етам, Аїн, Ріммон, Тохен та Ашан - 5 міст.

33 Усі їхні селища були навколо цих міст аж до Ваалу. Це були. їхні оселі; в них були свої родовідні сувої-списки.

34 Мешовав, Ямлех, Йоса, син Амасії,

35 Йоіл, Єгу, син Йошівії, сина Сераї, сина Азієла,

36 Еліоенай, Якова, Ішухая, Асая, Адієл, Єсімієл, Беная,

37 Зіза, син Шіфеї, сина Аллона, сина Єдаї, сина Шімрі, сина Шемаї.

38 Ці, так як були наведені за іменами, були князями над своїми родинами, і доми їхніх батьків сильно розрослися.

39 Вони доходили аж до Герари на схід долини, щоб знайти випаси для своїх черед,

40 і знайшли там тучні та добрі пасовиська й широку, спокійну та безпечну землю. Колись там жили сини Хама.

41 Прийшли оці, записані за іменами, за часів Єзекії, юдейського царя, і знищили їхні шатра й меоніїв, що там перебували, і обрекли їх на анатему аж по цей день, і оселились на їхньому місці, бо там були пасовиська для їхніх черед.

42 Деякі з них, із синів Симеона, подались на Сеїр-гору - 500 чоловік. На чолі в них були: Пелатія, Неарія, Рефая та Узієл, син Їші.

43 Вони повбивали решту амалекитян, що були врятувались, і осілись там аж по цей день.