«Ти мусиш бути бездоганний перед Господом, Богом твоїм. Бо народи, яких ти маєш прогнати, слухаються чарівників і ворожбитів, тобі ж Господь, Бог твій, не дозволяє так чинити.» (Книга Второзаконня 18:13-14)

І Хронік 6

Глава:

Перелік левітів 1-15; родовід співаків у святині 16-32; завдання священиків та левітів 33-34; нащадки Арона 35-38; осідки левітів 39-66

1 Сини Леві: Гершом, Кегат та Мерарі.

2 Ось імена синів Гершома: Лівні та Шімеї.

3 Сини Кегата: Амрам, Іцгар, Хеврон та Узієл.

4 Сини Мерарі: Махлі та Муші. Ось родини Леві за їхніми батьківськими домами:

5 у Гершома: Лівні його син, Яхат його син, Зімма його син,

6 Йоах його син, Іддо його син, Зерах його син, Ятрай його син.

7 Сини Кегата: Амінадав його син, Корах його син, Ассір його син,

8 Елкана його син, Евіясаф його син, Ассір його син,

9 Тахат його син, Урієл його син, Уззія його син, Саул його син.

10 Сини Елкани: Амасай та Ахімот.

11 Елкана його син, Цофай його син, Тоах його син,

12 Еліяв його син, Єрохам його син, Елкана його син, Самуїл його син.

13 Сини Самуїла: первородний Йоіл, другий Авія.

14 Сини Мерарі: Махлі, Лівні його син, Шімеї його син, Уззія його син,

15 Шіма його син, Хаггія його син, Асая його син.

16 Ось ті, що Давид настановив, щоб управляли співом у Господнім храмі від часу, як ковчег знайшов стале місце.

17 Вони служили співцями перед житлом намету зборів, поки Соломон не збудував Господнього храму в Єрусалимі. Вони ставали на свою службу за приписаним їм порядком.

18 Ось ті, що ставали зо своїми синами: з синів Кегата: Геман-співець, син Йоіла, сина Самуїла,

19 сина Елкани, сина Єрохама, сина Елієла, сина Тоаха,

20 сина Цуфа, сина Елкани, сина Махата, сина Амасая,

21 сина Елкани, сина Йоіла, сина Азарії, сина Зефанії,

22 сина Тахата, сина Ассіра, сина Евіясафа, сина Кораха,

23 сина Іцгара, сина Кегата, сина Леві, сина Ізраїля.

24 Брат його Асаф, що стояв праворуч від нього, - Асаф, син Берехії, сина Шіми,

25 сина Михаїла, сина Масеї, сина Малкії,

26 сина Етні, сина Зераха, сина Адаї,

27 сина Етана, сина Зімми, сина Шімеї,

28 сина Яхата, сина Гершома, сина Леві.

29 Сини Мерарі, їхні брати, що стояли ліворуч від нього: Етан, син Куші, сина Авді, сина Маллуха,

30 сина Хашавії, сина Амасії, сина Хілкії,

31 сина Амзі, сина Бані, сина Шемера,

32 сина Махлі, сина Мушші, сина Мерарі, сина Леві.

33 Брати їхні, левіти, були призначені до всяких послуг при наметі Божого дому.

34 Арон же та сини його палили на жертовнику всепалення й на кадильному жертовнику, виконуючи всяку службу в святому святих та справляючи покуту за Ізраїля згідно з усім, що наказав Мойсей, слуга Божий.

35 Ось сини Арона: Єлеазар його син, Пінхас його син, Авішуа його син,

36 Буккі його син, Уззі його син, Зерахія його син;

37 Мерайот його син, Амарія його син, Ахітув його син,

38 Цадок його син, Ахімац його син.

39 А ось їхні житла за їхніми оселями в їхніх границях: синам Арона, родині кегатіїв, на яких випав перший жереб,

40 дали Хеврон, у краю Юди, з пасовиськами навколо нього;

41 а поля цього міста й його села дали Калевові, синові Єфунне.

42 Синам Арона дали ще охоронні міста Хеврон та Лівну з їхніми пасовиськами, Яттір та Ештемоа з їхніми пасовиськами,

43 Хілез із його пасовиськами та Девір з його пасовиськами,

44 Ашан з його пасовиськами та Бет-Шемеш з його пасовиськами.

45 А від коліна Веніямина: Геву з її пасовиськами, Алемет з його пасовиськами, Анатот з його пасовиськами. Усього було в них 13 міст з їхніми пасовиськами.

46 Решті синів Кегата дали за жеребом, за їхніми родинами, 10 міст коліна Ефраїма, коліна Дана й половини коліна Манассії.

47 Синам Гершома, за їхніми родинами, 13 міст від коліна Іссахара, коліна Ашера, коліна Нафталі й коліна Манассії в Башані.

48 Синам Мерарі, за їхніми родинами, за жеребом 12 міст від коліна Рувима, коліна Гада й коліна Завулона.

49 Левітам дали сини Ізраїля міста з їхніми пасовиськами.

50 Вони дали за жеребом від коліна синів Юди, від коліна синів Симеона й від коліна синів Веніямина згадані міста, які назвали своїм ім'ям.

51 Щодо родин синів Кегата, то їм дано в наділ міста від коліна Ефраїма.

52 Дали їм охоронне місто Сихем з його пасовиськами на Ефраїм-горі та Гезер з його пасовиськами,

53 Йокмеам з його пасовиськами та Бет-Хорон з його пасовиськами,

54 Аялон з його пасовиськами та Гат-Ріммон з його пасовиськами;

55 і від половини коліна Манассії Таанах з його пасовиськами, Білеам з його пасовиськами - для родин інших синів Кегата.

56 Синам Гершома, за їхніми родинами, від половини коліна Манассії дали Голан у Башані з його пасовиськами та Аштарот з його пасовиськами;

57 від коліна Іссахара Кадеш з його пасовиськами, Даврат з його пасовиськами,

58 Рамот з його пасовиськами й Анем з його пасовиськами;

59 від коліна Ашера Мішал з його пасовиськами, Авдон з його пасовиськами,

60 Хукок з його пасовиськами та Рехов з його пасовиськами;

61 від коліна Нафталі Кадеш у Галилеї з його пасовиськами, Хаммон з його пасовиськами та Кіріятаїм з його пасовиськами.

62 Для решти синів Мерарі, від коліна Завулона, Ріммон з його пасовиськами та Тавор з його пасовиськами.

63 А по той бік Йордану, навпроти Єрихону, на схід від Йордану, від коліна Рувима дали: Бецер у пустині з його пасовиськами, Ягцу з його пасовиськами,

64 Кедомот з його пасовиськами та Мефаат з його пасовиськами;

65 від коліна Гада Рамот з його пасовиськами, Маханаїм з його пасовиськами,

66 Хешбон з його пасовиськами та Язер з його пасовиськами.