«Господь, Бог ваш, намножив вас так, що ви оце нині численні, як зорі небесні. Нехай Господь, Бог батьків ваших, додасть до вас тисячу разів стільки, скільки вас є, і благословить вас, як обіцяв вам.» (Книга Второзаконня 1:10-11)

І Хронік 8

Глава:

Родовід Веніямина 1-28; нащадки Саула 29-40

1 Веніямин породив Белу, свого первістка, другого Ашбела, третього Ахірама,

2 четвертого Ноху та п'ятого Раху.

3 У Бели були сини Аддар, Гера, Авігуд,

4 Авішуа, Нааман, Акоах,

5 Гера, Шефуфан та Хірам.

6 А ось сини Егуда: вони були голови батьківських домів тих, що жили в Геві; потім переселили їх у Манахат:

7 Нааман, Ахія та Гера; цей переселив їх; він породив Уззу та Ахігуда.

8 Шахараїм породив у Моав-краю синів після того, як відправив від себе Хушім та Баару, своїх жінок.

9 Він породив від Ходеші, своєї жінки: Йовава, Цівею, Мешу, Малкама,

10 Єуца, Сохію та Мірму; це його сини, голови батьківських родин.

11 Від Хушіми ж породив Авітува та Елпаала.

12 Сини Елпаала: Евер, Мішам та Шемед; цей збудував Оно та Лод із залежними від нього містами.

13 Потім Верія й Шема. Вони були голови батьківських домів тих, що жили в Аялоні. Вони вигнали мешканців з Гату.

14 Їхні брати були Шашак та Єрімот.

15 Зевадія, Арад, Едер,

16 Михаїл, Ішпа та Йоха були сини Верії.

17 Зевадія, Мешуллам, Хізкі, Хевер,

18 Їшмерай, Їзлія та Йовав були сини Елпаала.

19 Яким, Зіхрі, Завді,

20 Еліенай, Цілтай, Елієл,

21 Адая, Берая та Шімрат були сини Шімеї.

22 Їшпан, Евер, Еліел,

23 Авдон, Зіхрі, Ханан,

24 Хананія,. Елам, Антотія,

25 Іфдія та Пенуел були сини Шашака.

26 Шамшерай, Шехарія, Аталія,

27 Ярешія, Елія та Зіхрі були сини Єрохама.

28 Це -голови батьківських домів за їхніми родами; це були проводирі, - вони жили в Єрусалимі.

29 В Гівеокі жили Єїел, батько Гівеона, жінка його на ім'я Мааха;

30 його первісток Авдон, опісля Цур, Кіш, Ваал, Надав,

31 Гедор, Ахіо, Зехер та Міклот.

32 Міклот породив Шіму. І вони жили теж із своїми братами в Єрусалимі.

33 Нер породив Авнера; Кіш породив Саула; Саул породив Йонатана, Малкішуа, Авінадава та Ішбаала.

34 Син Йонатана - Мерібаал; Мерібаал породив Міху.

35 Сини Міхи: Пітон, Мелех, Тареа та Ахаз.

36 Ахаз породив Йоядду, Йоядда породив Алемета, Азмавета та Зімрі, Зімрі породив Моцу.

37 Моца породив Біну. Рефая його син, Елеаса його син, Ацел його син.

38 В Ацела було шестеро синів. Ось імена їхні: Азрікам, Бокру, Ізмаїл, Шеарія, Овдія та Ханан. Усі ці були сини Ацела.

39 Сини ж Ешека його брата: Улам, його первісток, другий Єуш, третій Еліфелет.

40 Сини Улама були хоробрі вояки, що стріляли з лука. Було в них багато синів та внуків - 150. Усі вони походили від синів Веніямина.