«Тоді Саул сказав до Самуїла: Згрішив я, переступивши Господній наказ і твої слова, але я був злякався народу й уволив його волю.» (Перша книга Самуїлова 15:24)

ІІ Хронік 17

Глава:

Йосафат 1-9; військова його могутність 10-19

1 Йосафат, його син, став царем замість нього й показав себе сильним проти Ізраїля.

2 Він поставив військо по всіх містах-твердинях і посадив правителів у Юдейському краю і в містах Ефраїма, що їх забрав був Аса, батько його.

3 Господь був з Йосафатом, бо він ходив дорогами, яких тримався раніше його предок Давид, і не шукав Ваалів,

4 а шукав Бога батька свого й чинив за його заповідями, а не за вчинками Ізраїля.

5 Тому Господь зміцнив царство в його руці, і юдеї давали Йосафатові дари, так що у нього було багато добра й слави.

6 А коли серце його стало сміливішим на дорогах Господніх, він викорінив з Юди узвишшя й ашери.

7 На третьому році свого царювання послав він своїх князів Бенхаїла, Овдію, Захарію, Натанаїла та Міхаю, щоб навчали народ по містах Юдеї,

8 а з ними левітів Шемаю, Нетанію, Зевадію, Азаела, Шемірамота, Йонатана, Адонію, Товію, Тов-Адонію, левітів, а з ними Елішаму та Йорама, священиків.

9 І вони вчили в Юдеї, мавши при собі книгу закону Господнього, й обходили всі міста Юдеї та навчали народ.

10 Страх Господній був на всіх царствах країн, що навкруги Юдеї, і вони не воювалися з Йосафатом.

11 А й філістимляни принесли Йосафатові дари й силу срібла, так само й араби пригнали йому дрібного скота: 7 700 баранів та 7 700 козлів.

12 Отак Йосафат поволі підносився дедалі вище вгору й збудував в Юдеї замки й міста-склади.

13 Була в нього також сила запасів по містах юдейських, а в Єрусалимі - вояків, мужів відважних.

14 Ось їх спис за їхніми батьківськими родинами: від Юди старшини над тисячами: Адна - начальник, а в нього 300 000 хоробрих мужів;

15 поруч нього Йоханан начальник, а в нього 280000; 16. поруч нього Амасія, син Зіхрі, що добровільно посвятив себе Господеві, а в нього 200000 мужів хоробрих.

17 Від Веніямина: хоробрий муж Еліяда, а в нього 200 000 озброєних луком та щитом;

18 поруч нього Єгозавад, а в нього 180000 озброєних до війни.

19 Оце ті, що служили цареві, крім тих, що цар розставив по містах-твердинях у всій Юдеї.