«Далі ангел Господній говорив до неї: Я сильно розмножу твоє потомство, так що його не можна буде і злічити: таке воно буде численне.» (Книга Буття 16:10)

Книга Неємії 12

Глава:

Списки священиків та левітів 1-26, посвята мурів 27-43; належність священикам та левітам 44-47

1 Ось священики й левіти, що повернулись із Зоровавелом, сином Шеалтієла, та з Ісусом: Серая, Єремія, Езра,

2 Амарія, Маллух, Хаттуш,

3 Шеханія, Рехум, Меремот.

4 Іддо, Гіннетой, Авія,

5 Міямін, Маадія, Білга,

6 Шемая, Йоарів, Єдая,

7 Саллу, Амок, Хілкія, Єдая. Це голови священиків і брати їхні за часів Ісуса.

8 А левіти: Ісус, Біннуй, Кадмієл, Шеревія, Юда, Маттанія, що проводив похвальними піснями, він і його брати.

9 Також Бакбукія та Унні, брати їхні, стояли навпроти них при службі.

10 Від Ісуса народивсь Йоаким, Йоаким зродив Еліяшіва, Еліяшів - Йояду.

11 Йояда зродив Йонатана, а Йонатан зродив Яддуа.

12 За часів Йоакима були священики, голови родин: для Сераї Мерая, для Єремії Хананія,

13 для Езри Мешшуллам, для Амарії Єгоханан,

14 для Меліху Йонатан, для Шеванії Йосиф,

15 для Харіму Адна, для Мерайота Хелкай,

16 для Іддо Захарія, для Гіннетона Мешуллам,

17 для Авії Зіхрі, для Мініяміну й для Моадії Пілтай,

18 для Білги Шаммуа, для Шемаї Єгонатан,

19 для Йояріва Матнай, для Єдаї Уззі,

20 для Саллая Каллай, для Амока Евер,

21 для Хілкії Хашавія, для Єдаї Натанаїл.

22 За часів Еліяшіва, Йояди, Йоханана й Яддуа списано левітів, голів родин, а також священиків аж до царювання Дарія перського.

23 Сини Леві, голови родин, були записані в літописну книгу аж до часів Йоханана, сина Еліяшіва.

24 Голови ж над левітами: Хашавія, Шепевія та Ісус, син Кадмієла, й їхні брати стояли навпроти них, щоб славити й благословити за постановою Давида, чоловіка Божого, черга за чергою.

25 Маттанія, Бакбукія, Овдія, Мешуллам, Талмон, Аккув - воротарі, на варті стояли вони коло складниць біля воріт.

26 Вони були за часів Йоакима, сина Ісуса, сина Йоцадака, й за часів Неємії, начальника, та Езри, священика й книжника.

27 Для посвяти єрусалимського муру скликувано з усіх їхніх місць левітів та й спрямовувано в Єрусалим, щоб святкувати посвяту з радістю, подякою та піснями, під звуки цимбалів, гарф та гусел.

28 І зібралися сини співців так із усієї єрусалимської округи, як і з сіл нетофатійських;

29 також із Бет-Гілгалу, і з околиць Геви та Азмавету, бо співці побудували собі села довкруги Єрусалиму.

30 Священики й левіти очистили себе й очистили народ, брами й мур.

31 Тоді я вивів юдейських старшин на мур і уклав два великі хори, що подяку співали та йшли обходом. Один із них ішов по правому боці, на мурі до Гнояних воріт.

32 За ним йшов Гошая й половина юдейських старшин;

33 Азарія, Езра, Мешуллам,

34 Юда, Веніямин, Шемая та Єремія;

35 і деякі з священицьких синів з сурмами: Захарія, син Йонатана, сина Шемаї, сина Маттанії, сина Міхаї, сина Заккура, сина Асафа,

36 і його брати Шемая, Азарел, Мілалай, Гілалай, Маай, Натанаїл, Юда, Ханані, з музичними приладами Давида, чоловіка Божого. Езра книжник був попереду них.

37 Коло Джерельних воріт вони зійшли просто перед собою сходами Давидгорода, звищенням, що йшло на мур понад палатою Давида аж до Водяних воріт на сході.

38 Другий хор, співаючи подяку, йшов наліво, а за ним я і половина народу, по мурі здовж башти Печей до широкого муру,

39 далі понад Ефраїмові ворота, побіч Старих воріт і Рибних воріт, і башти Хананела, і башти Сотні аж до Овечих воріт, - і спинились коло Темничних воріт.

40 Обидва хори, співаючи подяку, спинились у домі Божому, і я та половина начальників зо мною,

41 і священики Еліякім, Масея, Мін'ямін, Міхай, Еліоенай, Захарія, Хананія з сурмами,

42 і Масея, Шемая, Єлеазар, Уззі, Єгоханан, Малкія, Елам та Езер, співці ж під проводом Ізрахії голосно співали.

43 І принесли того дня великі жертви й раділи, дав бо їм Бог велику радість. Раділи й жінки та діти, і далеко було чути радощі Єрусалиму.

44 Того ж таки дня були призначені люди до комор, що були складами для приносів, первоплодів та десятин, щоб до них збирати з піль різних міст частки призначені законом для священиків і левітів, бо Юдея раділа зо священиків і левітів, що служили

45 і пильнували служби Богові своєму й служби очищення; (так робили) й співці та воротарі - за постановою Давида й Соломона, його сина.

46 Бо колись, за часів Давида та Асафа, був провідник співців, і похвальні та подячні пісні на честь Бога,

47 і ввесь Ізраїль за часів Зоровавела й за часів Неємії давав день-у-день належні частки співцям та воротарям; отак віддавано святі приносини левітам, а левіти давали частину синам Арона.