«Проречи над цими кістками й скажи до них: Ви, сухі кістки, слухайте слово Господнє! Так говорить Господь Бог до цих костей: Ось я введу в вас дух, і ви знов оживете.» (Книга Пророка Єзекиїла 37:4-5)

Книга Сираха 48

Глава:

Ілля 1-11; Єлисей 12-16; Єзекія 17-25

1 І з'явивсь Ілля, пророк вогненний, і слово його смолоскипом палало.

2 Він навів на них голод і в ревності своїй їх поменшив.

3 Словом Господнім небо замкнув, а й тричі вогонь із нього звів.

4 Як ти прославивсь, Ілле, чудесами! Хто б похвалився рівністю з тобою?

5 Збудив єси мертвого з смерти і з аду - Всевишнього словом.

6 Ти скинув царів на загибель, прославлених - з їхнього ложа.

7 Ти чув на Синаї докори, на Хориві - вирок відплати.

8 Ти помазав царів на відплату, а й пророків - своїх наступників.

9 Полум'яний вихор вхопив тебе - колісниця з вогненними кіньми.

10 Ти, як написано, погрозами майбутніми гнів гамуватимеш, заки спалахне він: серце батька до сина навертатимеш і покоління відновлюватимеш Якову.

11 Щасливі ті, що тебе бачили й що заснули в любові, бо й ми життям будем жити.

12 Такий був Ілля, вхоплений вихорем, - а й Єлисей його духом сповнився: за життя свого не страхався князів, і ніхто над ним гору взяти не міг.

13 Ніяке слово його не перевищило, - а й по смерті його тіло пророкувало.

14 Він і за життя творив чудеса, - а й при смерті діла його дивні.

15 Та попри все те народ не покаявсь і не відступив від своїх гріхів, - аж поки його не виселено з рідного краю та й не розсіяно по всій землі.

16 Зосталась лиш горстка люду з князем із дому Давида: дехто чинив угодне, а дехто множив гріхи.

17 Єзекія укріпив своє місто і воду провів до нього, пробив залізом скелю й поробив на воду ритви.

18 За днів його рушив Санхериб, та відійшов, Равшака пославши, -той же руку підняв на Сіон і в гордині вихвалявся вельми.

19 Затремтіли серця в них і руки, мов породіллю, схопили їх болі:

20 візвали до Господа, до Милостивого, простягнувши до нього руки, - і Святий швидко з неба їх вислухав та й спас рукою Ісаї.

21 Він ударив на асирійський табір, і винищив їх його ангел.

22 Бо Єзекія чинив Господеві вгодне, і в путях Давида, свого батька, скріпився, - як ото Ісая пророк заповідав, у видіннях своїх великий та вірний.

23 Відступило за днів його сонце, -і цареві життя він продовжив.

24 Він бачив майбутнє духом могутнім і втішав сумних на Сіоні.

25 Аж до вічности об'явив він прийдешнє і приховане, заки воно збулося!