«Чому, Господи, Боже Ізраїля, так в Ізраїлі сталось, що нині не стало одного коліна в Ізраїлі? Другого дня встав народ уранці, й спорудили вони там жертовник і принесли всепаленя та мирні жертви.» (Книга Суддів 21:3-4)

Буття 36

Глава:

Діти Ісава 1-8; нащадки Ісава 9-14; старші 15-19: хорії 20-30; едомські царі 31-39; старші Ісава 40-43

1 Ось потомство Ісава, він же Едом.

2 Ісав узяв собі жінок з дочок Ханаану: Аду, дочку Елона, хеттита, Оголіваму, дочку Ани, сина Цівона, хіввія,

3 і Басмат, дочку Ізмаїла, сестру Невайота.

4 Ада ж породила Ісавові Еліфаза, а Басмат породила Реуела.

5 Оголівама породила Єуша, Алама й Кораха. Це сини Ісава, які народилися в нього в Ханаан-краю.

6 Та взяв Ісав своїх жінок, своїх синів, своїх дочок, усіх зо свого дому, своє майно, всю свою худобу й усі свої статки, що був їх придбав у Ханаан-краю, і пішов в інший, Сеїр-край, далеко від Якова, свого брата,

7 бо майно їхнє було занадто велике, щоб сидіти разом, і край, в якому вони кочували, не міг їх виживити заради їхніх великих стад.

8 І оселивсь Ісав на Сеїр-горах; Ісав - він же Едом.

9 А це потомство Ісава, батька Едома, на Сеїр-узгір'ях.

10 Імена синів Ісава: Еліфаз, син Ади, жінки Ісава; Реуел, син Басмати, жінки Ісава.

11 Сини ж Еліфаза були: Теман, Омар, Цефо, Гатам та Кеназ.

12 А Тімна була наложниця Еліфаза, Ісавового сина, і вродила Еліфазові Амалека. Це потомки Ади, жінки Ісава.

13 А сини Реуела: Нахат, Зерах, Шамма й Мізза. Оце потомки Басмати, жінки Ісава.

14 Це були сини Оголівами, Ісавової жінки, дочки Ани, сина Цівона. Вона породила Ісавові Суша, Ялама й Кораха.

15 Ось старші синів Ісава. Сини Еліфаза, первістка Ісава: старший Теман, старший Омар, старший Цефо, старший Кеназ,

16 старший Корах, старший Гатам, старший Амалек. Це старші Еліфаза в Едом-краю, це нащадки Ади.

17 А це сини Реуела, сина Ісава: старший Нахат, старший Зерах, старший Шамма, старший Мізза. Це старші Реуела в Едом-краю, це нащадки Басмати, жінки Ісава.

18 Оголівами ж сини, жінки Ісава, такі: старший Суш, старший Ялам, старший Корах. Це старші Оголівами, дочки Ани, жінки Ісава.

19 Це нащадки Ісава й це їх старші. Це Едом.

20 Ось сини Сеїра Хорія, мешканці краю: Лотан, Шовал, Цівон, Ана,

21 Дішон, Ецер і Дішан. Це вожді хоріїв, синів Сеїра в Едом-краю.

22 Сини ж Лотана були Хорі та Геман, а сестра Лотана була Тімна.

23 А це сини Шовала: Алван, Монахат, Евал, Шефо й Онам.

24 Сини ж Цівона оті: Айя і Ана; цей Ана, що знайшов гарячі джерела в пустарях, коли пас ослів Цівона, свого батька.

25 А діти Ани були: Дішон і Оголівама, дочка Ани.

26 Ось сини Дішона: Химдан, Ешбан, Ітран і Херан.

27 Сини ж Ецера такі: Білган, Зааван і Акан.

28 А сини Дішана: Уц і Аран.

29 Це - є старші хоріїв: старший Лотан, старший Шовал, старший Цівон, старший Ана,

30 старший Дішон, старший Ецер, старший Дішан. Це старійшини хоріїв, за родами, в Сеїр-краю.

31 А ось царі, що царювали в Едом-краю, перше, ніж царював там цар Ізраїля.

32 В Едомі царював Бела, син Беора; а його місто звалося Дінгава.

33 Та помер Бела й замість нього царював Йовав, син Зераха, з Боцри.

34 Умер же Йовав і замість нього царював Хушам, із краю теманіїв.

35 Умер і Хушам і замість нього царював Гадад, син Бедада, який розбив мідіянів на полі Моава, а його місто було Авіт.

36 І помер Гадад, замість нього ж царював Самла з Масреки.

37 Помер і Самла й замість нього царював Саул з Реховоту, над Рікою.

38 Умер Саул і замість нього царював Ваал-Ханан, син Ахбора.

39 Помер і Ваал-Ханан і замість нього царював Гадад; його ж місто звалося Пау, а ім'я його жінки було Мегедавель, дочка Матреда, внучка Мезагава.

40 Це імена старійшин Ісава, за їхніми родинами, за їхніми околицями, за їхніми назвиськами: старший Тімна, старший Алва, старший Єтет,

41 старший Оголівама, старший Ела, старший Пінон,

42 старший Кеназ, старший Теман, старший Мівцар,

43 старший Магдіел, старший Ірам. Це едомські старші, по їхніх оселях, у займаному ними краї. Оце Ісав, батько Едому.