«Як тяжко тим, що багатства мають, увійти в Царство Боже! Легше пройти верблюдові крізь вушко в голці, ніж багатому ввійти в Царство Боже. А ті, що слухали, сказали: Хто ж тоді може спастися?» (Євангелія від Луки 18:24-26)

Вихід 6

Глава:

Божі задуми 1-9; знову перед фараоном 10-13; родовід 14-27; друга місія 28-30

1 Господь сказав Мойсеєві: "Ось і побачиш, що зроблю я фараонові! Він буде змушений відпустити їх, ба більше, навіть силою вижене їх зо свого краю."

2 І говорив Бог до Мойсея словвами: "Я - Ягве. "

3 з'являвсь Авраамові, Ісаакові й Яковові як "Бог Всемогутній" (Шадай), з ім'ям же моїм "Ягве" я не об'явився їм. "

4 Я уклав також союз мій з ними, що дам їм Ханаан-землю, землю, де вони пробували мандрівними чужинцями. "

5 Почув я також і стогін синів Ізраїля, що єгиптяни держать їх у неволі, і згадав про союз мій. "

6 Тож іди, скажи синам Ізраїля; Я - Господь; я виведу вас із невольничої праці єгипетської, я вирятую вас із їхньої неволі, я спасу вас простягнутою рукою і великими карними присудами.

7 "Я візьму вас собі за народ, і буду вам Богом, і ви зрозумієте, що я Господь, ваш Бог, що вивів вас із тяжкої невольничої праці єгипетської.

8 Я введу вас у землю, що її клявсь оддати Авраамові, Ісаакові та Яковові; і дам вам її в насліддя. Я - Господь."

9 Так промовляв Мойсей до синів Ізраїля; та вони не слухали, бо не могли більше терпіти, така тяжка їхня робота. "

10 Тоді сказав Господь Мойсеєві:

11 "Піди і скажи фараонові, цареві єгипетському, нехай відпустить синів Ізраїля із землі своєї.""

12 промовив Мойсей до Господа, кажучи: "Ось не послухали мене сини Ізраїля; якже фараон послухається мене? Таж я недорікуватий."

13 говорив Господь Мойсеєві та Аронові, і дав їм доручення щодо синів Ізраїля і фараона, царя єгипетського, щоб вивести синів Ізраїля з землі Єгипетської. "

14 Ось голови родин їх. Сини Рувима, первородня Ізраїля: Ханох, Паллу, Хецрон і Кармі. Це родини Рувима."

15 ини ж Симеона: Ємуел, Ямін, Огад, Яхін, Цохар і Саул, син ханаанки. Це родини Симеона.

16 А ось імена синів Леві за родинами їхніми: Гершон, Кегат і Мерарі; віку ж Леві було сто тридцять сім років."

17 Сини ж Гершона: Лівні та Шімгі за їхніми родинами.

18 ини ж Кегата: Амрам, Іцгар, Хеврон і Узієл; віку ж Кегатового було сто тридцять три роки. "

19 Сини ж Мерарі: Махлі і Муші; це родини Леві за родами їхніми.

20 І взяв Амрам Йохеведу, тітку свою, собі за жінку і вродила йому Арона й Мойсея; віку ж Амрамового було сто тридцять і сім років.

21 Сини ж Іцгара: Корах, Нефег і Зіхрі."

22 Сини ж Узієля: Мішаел, Елцафан і Сітрі.

23 І взяв Арон собі за жінку Елішеву, дочку Амінадава, сестру Нахшона; і вродила йому Надава, Авігу, Єлеазара та Ітамара.

24 Сини ж Кораха: Ассір, Елкана і Авіясаф; це родини Кораха.

25 Єлеазар же, син Арона, взяв собі за жінку одну з дочок Путієла, і вродила йому Пінхаса. Це голови родин Леві за родами їхніми.